Kursanmälningssystem

Det är möjligt att utan inloggning söka uppsatser och reseberättelser från tidigare studenter samt visa kommande kurstillfällen. Se respektive menyval till vänster.

Information till studenter

  1. Endast du som är beviljad ett stipendium kan anmäla dig till förberedelsekursen. Du kan inte i förväg bli godkänd att närvara.
  2. Närvaro på förberedelsekursen är obligatorisk i sin helhet för dig som stipendiat. Sen ankomst eller tidig avresa är därmed inte tillåtet.
  3. I mycket speciella undantagsfall kan skäl finnas. Stipendiaten måste då i förväg, via sin MFS-handläggare styrka och överenskomma med Universitets- och högskolerådets handläggare innan resa bokas till/från Härnösand.
  4. Universitets- och högskolerådet har instruerat Sida Partnership Forum att avsteg från dessa bestämmelser utan en i förväg godkänd överenskommelse medför att intyg på genomförd kurs inte lämnas ut, samt att det blir grund för att återkalla stipendiet.
  5. Förberedelsekursen är förlagd vid Sida Partnership Forums kursgård i Härnösand. På kursgården ingår kost och logi, under internatliknande former. Kvällen innan kursstart ingår en enklare måltid och övernattning.
  6. Kursagenda med schema för kursen finns under rubriken ”praktiskt information” efter inloggning i anmälningssystemet.

Så går det till

Studenter, MFS-handläggare och kursarrangör hanterar sina ärenden efter inloggning i menyn som blir tillgänglig till vänster.

  • Har du inloggningsuppgifter – använd Logga in
  • Ny student – använd Ny användare, meddela din e-post och erhåll inloggningsuppgifter
  • Ny MFS handläggare eller ny/ändrad institution - meddela Universitets- och högskolerådet via e-post

Studenter: Skapar sin profil, anmäler sig till förberedelsekursen samt skriver sin reseberättelse.

MFS-handläggare: Hanterar och godkänner studenternas anmälningar samt av studenter uppladdade reseberättelser.
Samt laddar upp uppsatser.

Kursarrangör: Lägger upp information om förberedelsekurserna och hanterar de av MFS-handläggarna godkända studenterna.

Kontakta support: mfskurssupport@uhr.se